Lovpligtigt eftersyn

Lovpligtige eftersyn hos Carl Stahl

Lovgivningen stiller en række krav til eftersyn af materiel, der kan udgøre en risiko for mennesker eller omgivelser. Eftersynene skal sikre, at materiellet hele tiden er i forsvarlig stand, og at det er i overensstemmelse med reglerne.

Hos Carl Stahl A/S dækker vores veludrustede test- og servicevogne hele landet og gennemfører kontrol og test af alle former for løftemateriel i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelser og anvisninger.

Carl Stahl A/S er medlem af Kranbranchen. Vores servicemontører har/får alle den 3-årige certificering fra Kranbranchen og baserer således deres eftersyn på gældende lovgivning og regler. Desuden gennemgår alle vores servicemontører løbende efteruddannelse.

Vores lovpligtige eftersyn indebærer bl.a.:

N

Visuelt eftersyn af kæder, wirestropper, kroge, rundsling og sjækler mm.

N

Udførelse af NDT-MPI undersøgelser.

N

Løfteåg, pallegafler m.m. kontrolleres for revner og andre skader.

N

Trækprøvning af pladekløer.

N

Funktions- og belastningstest af skralde- og håndtaljer.

Vi udfører lovpligtige eftersyn, test og service af:

N

Kranservice

N

Løfteudstyr

N

Løftegrej

N

Faldsikring

Løfteudstyr som løfter på en båd

Alle vores lovpligtige eftersyn indenholder også:

Enhver kontrol afsluttes med at alt godkendt løftegrej forsynes med belastningsskilte eller farvekode samt evt. RFID-tag og der udstedes et gyldigt certifikat på udført test og eftersyn.

Alle testresultater indlæses i vores online portal, hvor du har ubegrænset adgang til selv at udskrive de certifikater, dokumenter og tekniske data, som er registreret på dit udstyr.

Vores servicemontører er desuden autoriseret til at kontrollere og efterse faldsikringsudstyr samt lovpligtige eftersyn af elværktøj, løfteborde og stiger.

Kontakt os på telefon +45 76 24 02 34 eller info@carlstahl.dk og hør hvordan vi kan hjælpe dig.

Alle services

Herunder kan man læse mere omkring vores forskellige services hos Carl Stahl A/S

Lovpligtige eftersyn

Service

Serviceaftale

Rullende service

Værkstedsservice

Uddannelsestilbud

Professionel rådgivning

Få et uforpligtende tilbud på lovpligtigt eftersyn