QHSE politik - Carl Stahl

Med udgangspunkt i vores værdier ønsker Carl Stahl A/S, at tænke ”LIV” ind i forhold til den måde vi agerer på som virksomhed.

 

Vi vil:

 • Sikre kvaliteten på vores produkter, og tænke det ind i alle løsninger, til gavn for vores kunder.
 • Værne om miljøet, og vil være med til at skabe et bedre klima, både nu og fremadrettet.
 • Skabe en arbejdsplads, hvor sikkerhed, trivsel og samarbejde er nøgleordene og hvor vi fjerner farer og reducerer risici
  Når vi som virksomhed har nøgleordet ”LIV” i fokus, betyder det at vi overholder gældende lovkrav, og tilgodeser arbejdstagere og andre interessenter ved at overholde deres krav og dermed bevise vores værd i forhold det dette. At vi er certificerede inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, underbygger vores holdninger, og for alle 3 standarder at skabe løbende forbedringer til gavn for vores kunder, medarbejdere og det omgivende samfund. Derfor sætter vi hvert år mål for vores arbejde, dette hjælper os til at holde fokus og løbende skabe en udvikling af vores virksomhed og dermed forpligtiger vi os til at skabe sunde og sikre arbejdsforhold og forebygge skader.

Kort sagt har vi ALLE interessenter i fokus, og inddrager arbejdstagere og AMO gruppen i vores arbejde:

 • Samfund
  • Carl Stahl udviser samfundssind ved at tage medansvar, derfor arbejder vi miljøbevidst, med henblik på at forebygge forurening. Det omgivende samfund såvel nationalt som internationalt, ligger os på sinde og vi har som udgangspunkt at vores samarbejdspartnere også er miljøbevidste.
 • Kunder
  • Carl Stahl vil være en innovativ og attraktiv samarbejdspartner for vores kunder. Vi arbejder for stabile relationer, sætter kunden i fokus ved at forholde os paratvilligt til kundekrav og er lydhøre over for kundens forventninger. Vi holder kunden i fokus med kvalitets produkter, og optimal service tilpasset den enkelte virksomhed.
 • Leverandører
  • Carl Stahl vil være en attraktiv samarbejdspartner og styrker samarbejdet med vidensdeling. Vi ønsker at styrke relationerne, og opbygger løbende aktuel viden om nye produkter, og det der sker på markederne. Præcise og rettidige leverancer er med til at opbygge vores troværdighed.
 • Medarbejdere
  • Carl Stahl ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor dialog, trivsel, samarbejde og fællesskab er i højsædet. Derfor prioriterer vi udvikling af personlige og faglige kompetencer, og opfordrer vores medarbejdere til videre udvikling. Via uddannelse og information sikres vores medarbejdere, sådan de kan udføre deres arbejdsopgaver på forsvarlig vis.
Ver. 10-07-2020