Portalkraner i Aluminium

Portalkran - Enkeltskinne

Portalkran - Dobbeltskinne

Portalkran - Flytbare Under Belastning (Enkeltskinne)

Portalkran - Flytbare Under Belastning (Dobbeltskinne)