Ledelsessystemer og politikker

'ISO 9001'
Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø er fokusområder i det daglige arbejde ved Carl Stahl A/S. Vi er certificeret i henhold til internationale standarder, og arbejder løbende på forbedringer, både i forhold til kundernes behov, vores ansattes trivsel samt det omgivende miljø.

Carl Stahl A/S anerkender, at vores beslutninger og handlinger påvirker den verden, vi omgiver os med, derfor overvåger vi konstant vores performance og ønsker at være en aktiv medspiller og aktør på markedet.

Vores arbejde med kvalitet, miljø og arbejdsmiljø sker ud fra en ledelsesbaseret indgangs- vinkel, hvor risikovurdering er et aktivt værktøj, der skal bane vejen for det fremadrettede arbejde. Ligeledes er interessenter ved Carl Stahl A/S et fokusområde, hvor vi løbende arbejder på at forbedre og udvikle vores indsats.

KVALITETSLEDELSE OG POLITIKKER

Hos Carl Stahl A/S er vores kvalitetsledelsessystem opbygget og certificeret i henhold til ISO 9001. Vi arbejder efter kvalitet i alle led og ser det som vores fornemmeste opgave løbende at optimere og forbedre os, og vi stræber altid efter at opnå de bedste resultater for kunden ud fra følgende statements:

 • At vi, indenfor vores produktområde, holder os ajour med alle relevante love og bestemmelser indenfor kvalitetsområdet for at sikre, at vores processer og ydelser altid opfylder alle relevante krav og bestemmelser
 • At vores produkter altid lever op til kundens forventninger. Dette gøres ved, at vi giver korrekt og tilstrækkelig information og sikrer, at vi altid overholder de aftalte kvalitetskrav
 • At krav om kvalitetsrigtig produktion, såvel hos Carl Stahl A/S som hos vores producenter og underleverandører, skal sidestilles med krav om kvalitet og lønsomhed
 • At vi fastlægger entydige kontrolprocedurer og acceptkriterier for hvert enkelt produkt
 • At sikre, at de enkelte medarbejdere i Carl Stahl A/S til enhver tid har det nødvendige kendskab til de specificerede krav under procesforløb fra ordreindgang til leverance
 • At vi forpligter os til en løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemets effektivitet.

Se certifikat her – eller læs mere om ISO 9001 her.

MILJØLEDELSE OG POLITIKKER

Hos Carl Stahl A/S er vores miljøledelsessystem opbygget og certificeret i henhold til ISO 14001. Derfor holder vi os ajour med alle relevante love og bestemmelser indenfor miljøområdet, og vi har en forventning om miljørigtig produktion såvel til vores eget arbejde ved Carl Stahl A/S som til vores producenter og underleverandører.

Carl Stahl A/S forpligter sig i forbindelse med virksomhedens aktiviteter indenfor handel, distribution og service til:

 • Miljøbevist ledelse, med henblik på forebyggelse af forurening
 • Ved løbende forbedringer, at udvikle virksomhedens miljøpolitik og resultater
 • At overholde de for virksomheden relevante lovmæssige krav
 • At fastsætte og efterleve virksomhedens miljømålsætninger og miljømål
 • At dokumentere og registrere virksomhedens miljøresultater
 • Virksomhedens miljøresultater er tilgængelige for virksomhedens interessenter
 • At prioritere miljøbeviste samarbejdspartnere
 • At sikre, at miljøpolitik og målsætninger/resultater kommunikeres til de personer, der arbejder på vegne af Carl Stahl A/S.

Se certifikat her – eller læs mere om ISO 14001 her.

ARBEJDSMILJØLEDELSE OG POLITIKKER

Carl Stahl A/S er certificeret i henhold til OHSAS 18001 standarden, der er en international standard for arbejdsmiljøledelse. Det betyder, at vi hos Carl Stahl A/S systematisk og vedholdende arbejder med at overholde gældende love og regler, samt løbende forbedre arbejdsmiljøledelsessystemet og dets resultater med henblik på forebyggelse af skade og arbejdsrelateret sygdom.

Hos Carl Stahl A/S stræber vi efter at tænke arbejdsmiljø ind i alle led af vores virksomhed lige fra egne medarbejderes hverdag til den måde vi leverer vores produkter på, udfører service eller rådgiver vores kunder, og vi forpligtiger os til:

 • At arbejde målbevidst på at skabe et sikkert og udviklende arbejdsmiljø for alle ansatte
 • Som en naturlig del af virksomhedens løbende udvikling, forbedre arbejdsmiljøledelsen og arbejdsmiljøpræstationen
 • At kommunikere arbejdsmiljøpolitik til alle medarbejdere, således de er bevidste om deres individuelle forpligtigelser til arbejdsmiljøet
 • At sørge for at vores medarbejdere er uddannede til at varetage deres arbejdsopgaver på en sikker og forsvarlig måde med henblik på forebyggelse af skade og arbejdsrelateret sygdom
 • At overholde og påse gældende regler og lovgivning vedrørende arbejdsmiljøet
 • At informere relevante interessenter om virksomhedens arbejdsmiljøpolitik.

Se certifikat her – eller læs mere om OHSAS 18001 her.

1.1 QHSE 21.07.2017
Achilles Sellihca
CARL STAHL A/S er kvalificeret i Achilles Sellihca og lever dermed op til de nordiske forsyningsselskabers strenge kvalitetskrav.

Achilles Sellihca er en leverandørdatabase og et kvalifikationssystem, der benyttes af de nordiske forsyningsselskaber til at håndtere leverandørinformation og risici i leverandørkæden og til at foretage effektive indkøb i overensstemmelse med EU-lovgivningen. Derfor er kvalifikationen et vigtigt værktøj for de nordiske forsyningsselskaber, når der skal indkøbes varer og serviceydelser.

Kvalificeringen giver således vores kunder en tryghed for, at CARL STAHL A/S leverer produkter og serviceydelser af høj kvalitet til forsynings- og energiselskaberne.

Læs mere om kvalificeringen her:  Achilles Sellihca

Kranbranchen
CARL STAHL A/S er medlem af Kranbranchen, der er brancheforening for danske kranfabrikanter og virksomheder, der rådgiver omkring løftetilbehør. Medlemmerne af Kranbranchen samarbejder om at uddanne og certificere servicemontører samt om dialogen med danske myndigheder og EU om regler og bedste praksis på området.

Alle vore servicemontører har/får Kranbranchens 3-årige certificering.

Læs mere om certificeringen her:  Kranbranchen