Nu kan man nemt og enkelt via en QR-kode indregistrere arbejdsulykker og nærved-ulykker hos Carl Stahl A/S

Hos Carl Stahl A/S vægter vi arbejdssikkerhed meget højt, og har derfor igennem mange år registreret samt analyseret arbejdsulykker og nærved-ulykker, for derigennem at kunne forebygge flere af dem i fremtiden. Skemaet til registrering af arbejdsulykker og nærved-ulykker har indtil nu været udfyldt i fysisk form af medarbejderen og arbejdsmiljøorganisationen, men vi har nu valgt at digitalisere denne løsning, for at gøre det lettere for vores medarbejdere at indregistrere hændelserne via mobiltelefonen.

Nu kan man ved at scanne QR koden med mobiltelefonen tilgå og udfylde skemaet for arbejdsulykker og nærved-ulykker, som herefter indsendes til arbejdsmiljøorganisationen. Planen er at QR koderne skal sættes op rundt om i vores afdelinger samt i vores servicebiler, således at der altid hænger en lige i nærheden såfremt der skulle opstå en hændelse.

Der bliver hvert år anmeldt ca. 42.000 arbejdsulykker i gennemsnit i Danmark. For at nedbringe antallet er skemaet for arbejdsulykker og nærved-ulykker et meget vigtigt redskab, da man med skemaet kan gå ind og analysere hvad hændelsen skyldes, og således kan forebygge at det sker igen eller at en nærved-ulykke udvikler sig til en decideret arbejdsulykke i fremtiden.

Det glæder os at vores medarbejdere har taget godt imod det nye initiativ, og flere har også øvet sig flittigt i at bruge og teste løsningen inden den officielt træder i kraft hos os den 18. marts 2019.