Vi har hos Carl Stahl videreudviklet bure til pallegafler i samarbejde med Copenhagen Metro Team. Burenes funktion er at sikre materialer på paller, så der ikke er risiko for, at disse kan falde ned over medarbejdere under løft og transport. De fungerer ved, at buret køres op i et skinnesystem og efterfølgende nedsænkes igen over lasten, som dermed er sikret.

Burene er en specialløsning, der er inspireret af lignende modeller, der anvendes i den australske minedrift. Idéen til at videreudvikle disse kom fra Shane McHardie, der selv er fra Australien. Han er senior koordinator hos Copenhagen Metro Team i København og er ansvarlig for arbejdssikkerhed. Han bemærkede, at der var risiko for, at materialer kunne falde ned over medarbejderne under løft, hvis emballagen skulle risikere at briste.

Gennem sparring med Shane blev der således lavet modifikationer på den oprindelige type af bur. Der blev blandt andet identificeret punkter på skinnesystemet, hvor der var risiko for, at medarbejderne kunne få fingrene i klemme. Der blev derfor monteret en afdækningsliste i stål, som omslutter skinnesystemet, så det ikke er muligt at få fingrene ind i det.

Herudover er der optimeret på det originale låsesystem. Burene er lavet i vedligeholdelsesfrit stål for at bevare levetiden i det danske klima. Burenes vidde passer til målene på en europalle med et par centimeters frihed, men da der er tale om en specialløsning, er der mulighed for at tilpasse dette efter behov og branche.

Copenhagen Metro Team har 7 pallegaffel-bure i brug på nuværende tidspunkt. De beretter, at burene fungerer godt og er glade for den øgede arbejdssikkerhed, som de giver.

Du er velkommen til at kontakte os og høre mere om pallegaffel-burene på telefon +45 76 24 02 34 eller på info@carlstahl.dk.